skip to Main Content

Det’ Klogskab!

Klogskab er mange ting. Den lille klogskab, den store, den alternative. Den utraditionelle klogskab. Her på detklogskab.dk vil du finde megen klogskab.

Nok ikke klogskab i traditionel forstand. Du vil derfor gå forgæves, hvis du leder efter store afhandlinger om astrofysik. Det er snarere hverdagsklogskab – i en eller anden form.

Nogen vil måske påstå, at man ikke finder meget klogskab på denne side. Det vil jeg lade være helt op til din klogskab at bedømme.

Det er også klogskab at smile. Forhåbentlig kan denne side være med til at gøre dig klogere.

Back To Top